140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Съучредител на Съюза ще чества своята 130-годишнина

съучредител чества

Ловно-рибарското сдружение в Трън ще чества на 17 септември 130 години от своето създаване. През 1892 г. 25 ентусиазирани трънчани поставят началото на органи­зираното ловно движение в района. Първи председател на ловнострелческото дружество става адвокатът Тодор Ахтаров, който е и собственик на мини.

Председателствал е в продължение на 3 години, през които численият състав е достигнал до 185 редовни членове. В Надзорния съвет и Другарския съд са избрани видни интелектуалци и юристи.

Осъзнавайки необходимостта от организирана защита на интересите на ловците, ловнострелческата организация се явява един от инициаторите за учредяване на национална ловна организация в България. Така заедно с още няколко сродни структури Трън става съучредител на НЛРС-СЛРБ.

Преди войните организационната дейност в дружество­то е вяла, а касата – празна.

Плодотворни са годините 1934-1939 г., когато дружеството се сдобива със собствена ловна хижа в м. ,,Забелски ливади“. Хижата разполага със собствена леглова база, кухненски инвентар и зеленчуко­ва градина, обслужвани от нарочен пазач. Тогава базата е струвала 80 000 лв., а в касата е имало 150 000 лв.

При електрифицирането на Трън местната ловнострелческа организация е участвала с доброволно дарение от 50 000 лв. По-късно ловната хижа е предоставена за ползване от Гранични войски, докато си построят собствена.

През тези години дружеството съучредител на Съюза има постоянен развъдник ,,Бу­синска китка“, ловище ,,Буни камък“ и 12 ловнострелчески дружини. С площ от 110 хектара е изграденото стопанство за елени. Дружеството разполага със собствено стрелби­ще за подготовка на млади ловци и усъвършенстване на стрелковата подготовка на всички.

ЛРС „Руй“ е регистрирано през 2001 г. по Закона за юри­дическите лица с нестопанска цел. Сега в него членуват 970 души, разпределени в 17 дружини и 36 групи. Всяка дружина има собствена база в гората. За ловностопански мероприятия вече се заделят 50 000 лв. Сумата е била 30 000 лв. преди 10 години. Сезонът 2021-2022 г. e най-силен, отстреляни са 344 свине, похвали се председателят на сдружението Иван Искренов.

Ловците се грижат за 56 000 хектара, което представля­ва цялата административна територия на община Трън. Тя е една четвърт от територията на Пернишка област.

Ася АСЕНОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ