140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ударно разселване на зайци в ЛРС-Сандански

сандански зайци

Ловно-рибарското сдружение в град Сандански предприема спешни и ефективни мерки за разнообразяване на ловната фауна на територията на дребнодивечовите ловни полета.

Правилна е стратегията центърът на интереса от грижи за едрия дивеч да се пренасочи и към дивия заек и всички видове пернати, обекти на лов.

Тенденцията за резкия спад на запасите от див заек има своето обяснение и то е обратно пропорционално на нарастването на хищниците, основно чакала.

Ловното сдружение в Сандански закупи 60 броя диви зайци от производственото стопанството на фирма „Сокол-БЛРС”в Луковит, които са в отлична кондиция и бяха разселени в най-ниските зони на ловните полета на съставните дружинки.

Надеждата е, че освежаването на местните запаси със свежа заешка кръв ще стабилизира и укрепи заешката популация запаси в близките години. За целта се предприемат и съпътстващи мерки – забрана за лов на зайци и поощрителна програма за безкомпромисно редуциране на хищницити, като на приоритетно на прицел са поставени чакалите.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ