ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В Югозапада инструктажите не са законова формалност

Югозапада инструктажите

Ловният сезон за едър дивеч е на прага ни. Неговото успешно провеждане зависи от отношението на всички ловци, които практикуват ловния спорт у нас.

Инструктажите преди откриването на активния ловен сезон в никакъв случай не бива да се смятат за задължение, без което може и да се мине.

Срещите с председате­лите на ловните дружинки и отговорници­те по лова в тях с органите на полицията и Агенцията по безопасност на храните са традиционно наложена превантивна мярка за съблюдаване на законовите разпоред­би за правото и реда на организацията на ловните излети.

Много съществен еле­мент от инструктажите са изричните изисквания за стриктно съблюдаване на правилата за носене и боравене с ловното оръжие пре­ди и по време на лов.

Инцидентите от такъв характер през изминалите сезо­ни не спират и това е показател за подценяване на про­блема. Не по-малко съществен е и момента за спазване на изискванията по организацията на ловните излети, правилното попълване на съпровождащата документа­ция и последващата отчетност.

И осемте сдружения от Югозапада предприемат сериоз­ни предварителни мерки на тези инструктажи да се при­съства обезателно, с отношение и отговорност, каквато се изисква по закон и морал.

Благоевградското ловно сдружение организира инструктажите на две сбирки – едната за дружинките от община Симитли и втората – за дру­жинките от благоевградска община.

На тях предеседате­лят на сдружението Иван Василев беше безкомпромисно категоричен за съблюдаване на всички норми и правила в законите и правилниците за тяхното приложение. Той обърна внимание, че проверките за правилното и точ­но попълване на документацията ще зачестят и ще има последващи санкции за нарушения. Случаи в бележките да бъдат вписвани имена на ловци, които не присъстват, да се полагат нереални подписи и да не се отчита точно конкретният отстрел, са основание за нарушения с дисци­плинарни последици.

Василев обърна внимание и на про­дължаващия риск от разпространение на АЧС в региона, като за целта специалисти от БАБХ разясниха как точно и откъде да се вземат пробите за трихинелоза и за АЧС.

Пак по тази тема Иван Василев предяви изискване от сер­тифицарината ветеринарна лаборатория да има дежурен лекар и да приема пробите още в понеделник и по-кратък срок за техните анализ и отчетност, за да не се задържат отстреляни диви свине по една-две седмици, докато бъде обявен резултатът от пробите.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ