ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Севлиево разсели 20 диви заека и 260 фазана

севлиево диви заека

Севлиевските ловци обога­тиха ловностопанските райони на две от своите дружинки с 20 броя фермено произведен див заек.

„60-дневните зайчета са произведени в дивечовъдното стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” в гр. Враца. 8 от тях разселихме в района на дружина Севли­ево 1, а останалите 12 в зем­лището на с. Крушево”, съоб­щи специалистът по лова на „Ловно-рибарско дружество – Сокол” – гр. Севлиево Тодор Ганчев.

севлиево диви заека

Новото попълнение на ди­вечовите запаси е в изпълне­ние на плана за разселване на дивеч, който сдружението, обединило 33 ловни дружини с обща ловна площ 81 725 ха, има за 2022 г. Той включва още обогатяване на природа­та с фазани. Ето защо в средата на септември ловците от се­влиевското ловно-рибарско сдружение са разселили в природата, след като са доотгледали във волиери, 260 фазана.

„Малките 260 фазана пристигнаха със специализиран транспорт от дивечовъдно стопанство „Ду­нав” на фирма „Сокол-БЛРС”. Бяха на 90-дневна възраст. Във волиери ги доотглеждахме 14 дни и ги разселихме в природата ”, каза още Ганчев.

200 от птиците са закупени от ловците, а оста­налите 60 са резултат от работата на Националната програма на НЛРС-СЛРБ за разселване на дивеч.

За следващата година ръ­ководството на сдружението ще предложи на ловците оп­ресняване кръвта да бъде направена и за благородния елен. По данни от пролетната таксация севлиевските ловци стопанисват 683 животни от този вид. Мъжките са 314 , а женските – 369. Имат и близо 50 трофейно зрели екзем­пляра.

севлиево диви заека

Припомняме, че своеоб­разен парад на трофеите от благороден елен, добити през септември–октомври 2022 г. ще бъде представен в м. „Лъгът“ в ДЛС „Росица” на 28 октомври.

Изложбата ще бъде предше­ствана от научно-практически дискусия. Темата е: „Стопа­нисване на благородния елен на територията на Северно­централно държавно пред­приятие Габрово”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ