ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Бракониерство лишава ЛРД-Настан от хиляди евро

настан дива коза

Три незаконни трофея от дива коза, на­мерени в домовете на двама ловци от дру­жината в с. Настан, са лишили дружината от 3670 евро.

Такъв е размерът на постъпленията, които биха влезли по сметка на ловната дружинка в с. Настан, ако трофейните животни бяха от­стреляни по реда на изключенията с квота от МОСВ по линия на организирания ловен туризъм.

настан дива коза

Това е тъжната равносметка от една внезапна съвместна проверка на гор­ски и полицейски служители по сигнал за незаконно отстреляна мечка.

В посочения в сигнала ов­чарник, а после и в домовете на двама ловци – Мирослав Чавдаров и Славчо Сакалий­ски, контролните органи така и не открили доказателства за отстреляна мечка. Но на­мерили грижливо кътани в дома на Чавдаров един тро­фей от дива коза, а в дома на Сакалийски – два трофея от защитения вид, който от 2007 година се ловува само по реда на изключенията и със специално издадена от МОСВ квота за отстрел по линия на организирания ловен туризъм.

Когато екс­перти по ловно стопанство оценили незаконно добити­те трофеи, станало ясно, че те са съответно 78.45, 93.68 и 95.88 по СIC. Тези оценки изчислени по таблицата за ОЛТ на вида дива коза дават размера на щетата.

настан дива коза

Отделно от това при обис­ка у единия от бракониерите са иззети патрони за огне­стрелно оръжие, за което той няма разрешително за притежание, съхранение и носене, издадено от служба КОС към областната дирек­циа на МВР. Материалите за това нарушение са предаде­ни на прокуратурата.

Проверката по сигнал от горски и полицейски служи­тели е от средата на септем­ври. Тогава, като веществе­ни доказателства са иззети и трофеите.

настан дива коза

Като приключили със своята част от разслед­ването, те предали матери­алите на РИОСВ – Смолян, защото става дума за тро­феи на животни от защитен вид.

От РИОСВ-Смолян са стартирали наказателни производства на двамата ловци за незаконно прите­жание на трофеи и са им съставени актове.

Наруши­телите са отказали да дадат обяснение как точно са се сдобили с трофеите. Екоинспекцията е съставила наказателни постановления, които могат да бъдат обжал­вани по съдебен ред. Глоба­та предвидена от Закона за биоразнообразието варира от 100 до 5000 лв.

настан дива коза

Закононарушителите са се отказали от правото да направят възражения по съставените актове, а се оп­лакват, че при обиска са им конфискували и ракията. Тя обаче е била без докумен­ти за платен акциз и вече е предадена на митническите власти, откъдето също се очаква да получат актове.

Когато наказателните по­становления влязат в зако­нова сила от сдружението на ловците и риболовците в Девин ще вземат решение как да санкционират нару­шителите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ