НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Русе обяви организирането на курсове за лов през 2023 г.

Русе курсове

Курсове за придобиване правото на лов /за млади ловци/ и за подборен отстрел ще организира Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю” в гр. Русе през 2023 година. Лекциите за теоретичната част и стрелковата подготовка за практическата част са с обща с продължителност около 15 дни.
Заявления за организиранити курсове се подават в офиса на сдружението на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост” №16 до 20.01.2023 г.
За повече информация желаещите да се запишат в единия от двата обучителни курса могат да потърсят специалиста по ловно стопанство на Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю” в гр. Русе Николай Христов на телефон: 0878661068 или на място в офиса на ЛРС-Русе.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ