ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Рибен постигна своята слука, като спаси човешки живот

рибен спасен живот

Ловците от ловно-рибар­ска дружина Рибен, с над стогодишна история, към сдружението в гр. Долна Митрополия, се събрали на сборния пункт, откъдето щели да потеглят да лову­ват на фазан. Секретарят на дружината Свилен Личев вече привършвал попъл­ването на разрешителното за излета. А председателят Митко Костадинов се готвел да започне инструктажа за безопасно боравене с оръ­жието за предстоящия лов. В този момент телефонът на секретаря зазвънял настой­чиво…

Горският служител Вен­цислав Атанасов, който по план на ТП ДГС-Плевен следвало да извърши про­верка на ловния излет на дружината, придвижвайки се към мястото на сборния пункт, забелязал, че от една от къщите в селото излизали пламъци и веднага позвънил на секретаря Свилен Личев.

Без колебание ловците от цялата дружина на момен­та се озовали на мястото на пожара. Там разбрали, че в къщата има възрастен безпомощен човек.

Въпреки разрастващия се огън първи в къщата се втурнали мла­дите ловци Ивайло Иванов, Свилен Личев, Иво Личев, Петьо Пъшев и Владислав Траянов и извадили жив по­страдалия, който имал леки изгаряния и бил почти заду­шен от газовете.

През това време останалите членове на дружината се включват активно с гасенето на го­рящата къща, докато прис­тигне пожарната и екипа на Бърза помощ от гр. Долна Митрополия.

Така ловната дружина на село Рибен постигнала своята слука, като спасила човешки живот.

Призивът на ловците от ЛРД-Рибен е: „НАСЛУКА на всички колеги! Пазете чо­вешкия живот, вашия и на околните!“

Валери АНГЕЛОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ