ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловците от ЛРС-Троян предотвратиха подготвяна концесия на дивечовъден участък

троян концесия

По предложение на ЛРС- Троян бе предотвратено отда­ването на концесия на дивечо­въден участък на територията на Държавно горско стопан­ство – Черни Осъм.

За пробле­ма алармира председателят на сдружението Минко Акимов, който е и общински съветник в Троян.

По 24-часовата проце­дура на последното заседание на местния парламент той вне­се предложение по проблема, което бе прието единодушно от колегите му.

По думите на Акимов, без да се дава публичност, Министер­ството на земеделието е под­готвяло отдаването на концесия на дивечовъдния участък в Черни Осъм. Към него апетит проявявали група бизнесмени от Южна България, „дейността на част от които познаваме”, посочва председателят на тро­янските ловци и член на УС на СЛРБ.

троян концесия

„Силно сме притеснени, ако този прекрасен в ловносто­панско отношение участък по­падне в ръцете на неразумни и финансово заинтересовани стопани, които да нарушат популацията на различните видове дивеч. В такъв случай трудът на поколения троянци и черноосъмци за обогатява­не на дивечовото богатство ще отиде напразно”, изтъква в мотивите за предложението си за превантивното спиране на готвената процедура Минко Акимов.

Повече от двайсет години въпросният дивечовъден учас­тък се стопанисва от Държавно ловно стопанство „Русалка” – гр. Априлци. В района се на­мира една от най-големите по­пулации на благороден елен, дива свиня, сърна, дива коза, мечка и много други защите­ни видове бозайници и птици.

ДЛС „Русалка“ полага изключи­телни грижи за стопанисване на дивеча, като изгражда био­технически съоръжения, бори се с хищниците и бракониер­ските прояви. Работи добре с ДГС-Черни Осъм, местната общност и троянското ловно-рибарско сдружение.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ