ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Гласуваха нов мандат за председателя на ЛРС-София-север

събрание софия-север

Веселин Симе­онов ще ръководи ЛРС- София-север още един мандат. Това решиха едино­душно делегатите на общо отчетно-изборно събрание на ловно-рибарско друже­ство.

„Благодаря за оказа­ното ми доверие. Каквото мога ще направя, за да го оправдая. Знаете, че винаги съм се отзовавал на всеки проблем на сдружението – така ще бъде и занапред“, обяви Симеонов.

Той пред­ложи новият УС да остане с досегашния брой от 11 членове. Местата си на зам.-председател и гл. секретар запазиха Явор Вичев и Ди­митър Петров.

Членове на УС ще продължават да са и този мандат Илиян Крумов, Тодор Тодоров, Николай Николов, Йордан Николов, Стоян Стоянов, Светослав Тодоров, Иван Попов. Пред­седателят предложи на мяс­тото на Валентин Борисов състава на УС да попълни изп. директор на Черномор­ско злато Йордан Чорба­джийски. Постът си знаме­носец на ЛРС-София-Север запази и Захари Захариев.

събрание софия-север

Гост на събранието бе председателят на Нацио­налната ловна организа­ция Васил Василев. Той поздрави избраното за нов мандат ръководство на ЛРС-София-север и изрази увереност, че доверието на делегатите ще бъде оправ­дано. Василев припомни, че предстои тържественото отбелязване на 125 годиш­нината на Националната организация.

Инж. Василев подчерта, че мястото за честванията – м. „Кабиюк“ край Шумен не е избрано случайно, а защото там се е намирала лятната резиденция на княз Батен­берг, в която е подписан актът на Съединението на Княжество България и Из­точна Румелия.

„Това е и нашето своеоб­разно послание към обще­ството, че единението на ловното братство е може би най-важното нещо в тези разделни времена, в които живеем в момента“, каза Василев и призова ловците и риболовците от ЛРС-София-север да се включат масово в националния ловен събор на 17 юни.

Събранието започна със ставане на крака, свежда­не на глави и едноминутно мълчание. Така делегатите почетоха паметта на почи­налите свои другари, които вече се намират из вечните ловни полета.

В делови порядък бе при­ет отчетът за дейността на УС за 2022 г., представен от председателя на Веселин Симеонов, и отчетът на КС. Събранието разгледа и прие още про­грама за развитие на сдру­жението, както и финансов план за реализиране на дей­ностите през 2023 г.

Общото събрание упълномощи УС да вземе решение, с което да определи членския внос за 2023 г.

Веселин Симе­онов, Явор Вичев и Стоян Стоянов бяха избрани за де­легати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.

Анелия Славейкова

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ