НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Каварна – Ловците полагат грижи, но дивечът намалява

каварна грижи

От няколко години групов лов на дива свиня на територията на ЛРС-Каварна практически няма. В миналото е бил предпочитан от много ловци, помнят и добри времена, когато са правили зрелищни излети.

Сега картината е различна. Липсата на големи горски масиви, наред със затриването на популацията заради АЧС, особено в Североизточна България, доведоха до това положение. Ловците полагат грижи, изграждат солища, калища, извършват и други ловностопански мероприятия и имат надежди дивата свиня да се завърне, но…

Положението с дребния дивеч също е тревожно. Пъдпъдъците драстично намаляха, гургулици прелитат по-скоро епизодично, дивите зайци са на критичния минимум. Сякаш утехата по отношение на пернатите са горските бекаси. Все още се навъртат при тях и може да се получи интересен лов. Той никак не е лесен, но пък е занимавка за естети в лова.

каварна грижи

По около 200 горски бекаса реализират ловците през последните няколко години. Идват и гости заради тях. По линия на организирания ловен туризъм  на територията на сдружението са гостували 12 ловци, от които 10 чужденци.

На фона на намаляващата численост на дивеча се забелязва растяща популация на хищниците. Общо 207 чакала и 64 лисици са отчетени от 9-те местни дружини през 2022 г.

За справка, в предходната година са отстреляни 135 чакала и 49 лисици.

Няма кой знае какъв интерес сред ловците по отношение отстрела на хищници, най-вече поради спиране изплащането на премии, а и поради наложени ограничения и затрудняващи правила за провеждане на индивидуален лов на хищници. И ако с чакали и лисици все пак се постигат някакви успехи, то отстрелът на свраки и врани е почти нулев.

Ръководството на ЛРС-Каварна, в лицето на председателя Радостин Атанасов и на ръководителя Стефан Лефтеров, е наясно с причините за скромните дивочови запаси в региона. При преобладаващо обработваеми земи въведеното интензивно земеделие налага свои правила и норми, без да се съобразява с местообитанията и популациите на дивеча. Площите се третират повсеместно с всякаква химия. В комбинация с честите засушавания и намножилите се хищници, ето достатъчно причини да няма живот в природата. Ловците правят каквото могат, но това май не е достатъчно…

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ