НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Стабилни дивечови запаси в ЛРС-София-юг отчете общото събрание

събрание софия-юг

Редовното си отчетно годишно събрание проведе ЛРС-София-юг. На ловната база в с. Лозен се събраха делегати от 16 дружини.

От отчетния доклад на председателя на сдружението Алеко Динев стана ясно, че в дружеството членуват 2355 бр. ловци и риболовци, а към момента заверили членството си 1638 души.

За засяването на дивечовите ниви и подхранване на яребицата и фазана са били необходими общо  6 тона семена. За изораване и засяване на дивечови ниви са изразходвани 8640 лв. За подхранване на сърната и заека са закупени 10 бали с люцерна. Сол – 300 кг. Средствата, използвани за направа на хранилки за едър дивеч и ел. хранилки, са 2800 лв.

Данните от таксацията показват, че общият брой на благородния елен през 2022 г.  е  42 бр.Запасът от сърна е 723 бр, Дивата свиня през отчетния период  наброява приблизително 340  екземпляра.

За първа година е извършено разселване на 32 бр. диви зайци с цел увеличаване на запаса от 1070 броя и опресняване на кръвта. Сравнително занижени са запасите от яребица – 2175 бр., въпреки че тенденцията е да върви нагоре. Ежегодното разселване дава отлични резултати в ловностопанските раони на повечето дружини.

събрание софия-юг

Традиционно във фазанарията на сдружението в Бистрица бяха доотгледани 900  фазани (500 заплатени от сдружението и 400 по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС СЛРБ) и раздадени по списък на дружините.

През изминалия ловен сезон са разселени 999  60-дневни яребици на територията на  сдружението.

При хищниците цифрите са следните – 11 вълка , 485 лисици, 135 скитащи кучета и 70 белки, 325 диви котки. Чакалът вече е доминиращ вид в ловните полета на дружините от ЛРС-София-юг, преброени са 455 бр.

Голям принос в борбата с хищниците имат ловци от дружините в Нови Хан, Железница, Поповяне, Пасарел, Ярлово, Белчин и Бистрица.

„Дивеча на територията на ЛРД „София-Юг“ дивечът е в добро здравословно и физическо състояние- обобщи председателят Алеко Динев. – Скоро няма установен случай на АЧС, което е обнадеждаващо.  Дивечовите запаси, изключвайки дивата свиня, са нормални. Грижите, които се полагат за дивеча по дружини, са адекватни и своевременни.”

През ловния сезон са отстреляни – 6485 пъдпъдъка;  450 диви патици, 75 горски бекаса, 1310 гривяка и 350 бр. гургулици. От едрия дивеч – 36 сърни, 21 диви свине, 101 лисици, 91 чакала и 4 вълка.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ