НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Удовлетворение от новите възможности за разселване на дивеч в ЛРС-Бяла, Русенско

разселване бяла

Общото отчетно събрание на ЛРС-гр. Бяла, Русенско се проведе в присъствието на всичките поканени 50 делегати, представители на 38-те дружини в състава на сдружението. Традиционно форумът се състоя в собствената им ловна база в м. „Беленска гора” край града.

Председателят Веселин Балтаджиев изнесе отчетен доклад, като запозна в детайли делегатите с цялата дейност на сдружението и финансовото състояние. Сред най-дискутираните теми беше предложението за повишаване на индивидуалния членски внос, съобразно нарасналата инфлация и завишените разходи от всякакво естество. Първоначалното предложение беше сумата да се вдигне от 54 на 78 лева на ловец, а в крайна сметка бе решено да се закръгли на 80 лева.

Много дебати имаше и по отношение финансирането за разселване на дивечови птици. Прословутите 30% отчисления от вноската за стопанисване на дивеча, които бяха върнати на ловците от държавата, да отиват изцяло в дружините. Такова е преобладаващото мнение на всички ръководни фактори и редови ловци от сдружението. Те ще отиват само и единствено в това направление и ще има голяма полза от тях.

разселване бяла

Ръководителят наЛРС-Бяла Живко Брашнаров изнесе и някои факти в подкрепа на такава теза. През миналата година със собствени средства и по Националната програма за разселване на дивеч са разселени 3250 фазана в ловностопанските райони на сдружението. А ако финансирането се извършва по споменатата схема, за тази година ще има възможност да се разселят 4500 фазана, което е значително повече.

И още една интересна новина. Според новия ловно-устройствен план е узаконен гатер за доотглеждане на муфлони, който ще функционира на територията на ловната база в Беленска гора.

 С оглед на изпълнението на плана на 100% в отстрела на диви свине през отминалия сезон (74 точни попадения), за предстоящия сезон разчетите са леко завишени и е заплануван отстрел на 87 животни.

разселване бяла

Груповият лов на дива свиня е бил и си остава основен за сдружението. Алтернативата е ловът на фазани и там планът е вдигнат до отстрел на 1000 птици през следващия сезон.

През настоящата година са предвидени за отстрел 6 трофейни благородни елена по линия на Международния ловен туризъм и 62 приплода – за отстрел по дружините.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ