140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците в Бяла Слатина доотглеждат 2 200 малки фазанчета

разселване бяла слатина

ЛРС–Бяла Слатина получи 2 200 малки фазани от фирма „Сокол-БЛРБ“ ЕООД, похвали се председателят на дружеството Димитър Генов.

Пернатите са на 45-дневна възраст и са разпределени в специални волиери за доотглеждане.

Ловците от района имат ангажимента да се грижат за птиците и да ги пазят, докато се адаптират към естествените природни местообитания.

Предвижда се в края на юли да бъде направено поетапно разселване. Тогава дружинките от дружеството ще вземат полагащите им се бройки птици, които ще разселят на най-подходящите местобитания в районите си.

С въпросните фазани ще се увеличи дивечовото богатство в района на ЛРС-Бяла Слатина и ловците ще имат добър сезон на птичи лов през новия ловен сезон.

Павлина Пецева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ