ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кресна е в търсене на нови ориентири за развитие

събрание кресна

И ловците от ЛРС-Кресна проведоха годишното си общо събрание с пълно делегатско представителство на петте съставни дружинки. Ловно сдружение “Синаница” е регистрирано през 2001 година и едно от най-малките в региона. Ловищата на дружинките са разположени в подножията на Северозападен Пирин и Малешевска планина с обща площ от 20500 ха на територии на ДГС Кресна.

Гости на събранието бяха председателят на Националната организация Васил Василев и директорът на местното горско стопанство Йордан Станишев.

В отчета на председателя Стефан Светецов бяха набелязани най-съществените акценти и тенденции от дейността на сдружението за ловен сезон 2022/23г., който и тази година премина с ефекта от последиците на африканската чума, които се отразиха тревожно в ловните полета на ловните дружинки, ловуващи в подножието на Пирин, докато в Малешевско слуката беше далеч по-добра.

Като положителна оценка беше посочено, че дружинките ангажирано и всеотдайно преизпълняват ловностопанските мероприятия с инициативи за стабилизиране и увеличаване на дивечовите запаси. Все още са тревожни фактите за броя на дивите свине, отчетени на пролетната таксация, а има известно стабилизиране на запасите от сърна и див заек.

събрание кресна

Присъствието на инж. Василев беше оползотворено в максимална степен и той обстойно и аргументирано направи важни разяснения по въпроси, зададени от ловците, засягащи    нови моменти в политиката на стопанисването и разселването на дивеч в подходящи райони и необходимите предпоставки за това.

Той категорично предупреди да не се подценява опасността от африканската чума, която ще продължи още дълго и ще бъде паралелна реалност, с която трябва да се съобразяваме. Той изясни и правно-нормативни положения на зададени въпроси за ползването на капани за улавяне на диви свине на територията на едродивечови участъци, отдадени на концесия.

Интерес сред делегатите предизвика и неговото разяснение за политиката на Европейската комисия за употребата на ловното снаряжение с оловни сачми, с чиито последици трябва да се съобразяваме в скоро време.

По повод на оплаквания от ловни дружинки, че дърводобивни фирми работят в събота и неделя в райони, в които се ловува през активния ловен сезон и се създават конфликти , директорът на ДГС -Кресна инж.Станишев поясни, че е нужна предварителна стиковка, за да бъде контролиран този режим.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ