ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Предизвикателствата са в ежедневната работа на ЛРС-Добрич

събрание добрич

В новия ловен дом в м. „Кобаклъка“ проведоха своето общо отчетно събрание за периода 2022-2023 година делегатите от сдружение “ЛРД – Добрич” – гр. Добрич, в което членуват 959 членове в т.ч. 5 жени, обединени в 33 ловно-рибарски дружини. Те стопанисват 36 ловностопански района с обща площ 119 249 хектара на територията на община Добричка.

През септември 2022 г. сдружението отбеляза сто двадесет и пет години от учредяването на първото ловно дружество в Добрич. Годишнина, която е важна за всички, обичащи природата на Добруджанския край. Тогава бе открит тържествено новият ловен дом в м. „Кобаклъка“ и осъвременяването на ловно-стрелковия комплекс с изграждане на зона за нарезно оръжие.

През май т.г. там премина изцяло практическата подготовка на 100 души в курса за нови ловци, а преди тях и на 15 ловци в курса за подборен лов.

събрание добрич

Според Илия Михайлов, председател на ЛРС-Добрич и член на УС на НЛРС-СЛРБ, е редно е да се разбере, че отдавна ловците и риболовците не осигуряват своята прехрана и оцеляване чрез дейността си.

Напротив. В сдружението от 2015 г. са забранили ловуването на див заек.

Нещо повече. През 2022 г. са разселили 160 див зайци и продължават този процес. Убедени са, че съвсем скоро ще разберат от резултатите, доколко това е ефективен начин за увеличаване популацията на този вид дивеч.

През отчетния период са разселили 845 фазани и 540 яребици. Правят това години наред и вече определено наблюдават значително увеличение на тяхната популация.

За отчетния период са направени 84 хранилки за елени и сърни, 30 за диви свине, 300 за фазани и яребици.

Сдружението закупува и разпределя по дружините ежегодно 20 тона концентриран фураж /царевица/, 2.5 т груб фураж /люцерна/ и 1 тон каменна сол.

събрание добрич

Със собствени бази в периода 2022-2023 г. се сдобиха членовете на дружините в Житница, Славеево, а в Овчарово извършват довършителните работи по базата, подпомогнати от сдружението и община Добричка.

В Житница с доброволния труд на ловците е изграден водоем за осигуряване на вода за животните особено през горещите летни месеци.

Ще продължават да търсят възможности за любителите на риболова, които през последните 20 години са истински ощетени, поради липсата на водоем на територията на сдружението.

На проведената пресконференция часове преди общото събрание председателят Илия Михайлов заяви:

“Амбицията ни е безопасността при боравенето и съхраняването на ловното оръжие да се превърне в постоянна тема на разговор между нашите членове и членовете на техните семейства с цел опазване на човешкия живот, който е най-голямата ценност, която притежаваме.”

Николай Мирчев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ