140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

През юли разселват над 4200 фазана в ЛРС-Генерал Тошево

генерал тошево разселване

Фазанът става основен ловен обект, след като миграционният път на дивата свиня от Румъния към България бе прекъснат от оградното съоръжение, издигнато заради АЧС

4230 фазана на 45-дневна възраст ще разселят в началото на юли ловците от ЛРС-Генерал Тошева.

Преди дни те посрещнаха и настаниха във волиерите на всичките си 20  дружинки малките дивечови птици, произведени в стопанството на фирма „Сокол-БЛРС“ в Русе.

1880 от тях са закупени със средства на сдружението, а останалите 2350 са допълнителни количества, които се получават от работата  на Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

генерал тошево разселване

Малките фазани  са разпределени равномерно между дружинките, защото местообитанията навсякъде в 92 хил. ха ловна площ, която стопанисват ловците от ЛРС-Генерал Тошево, са подходящи за този вид дивечови птици.

„Дружинките закупиха със собствени средства 700 броя фазани повече от предварително планираните – обясни специалистът по лова на сдружението в Генерал Тошево Бранимир Димитров. – Очевидно е, че ловците осъзнаха, че бъдещото на лова е в разселването, за да има ползване. Дивата свиня намаля и фазанът стана основен вид дивеч.”

Той е категоричен, че оградата, която ИАГ вдигна срещу АЧС по границата с Румъния, е свършила своята работа. Казва го от позицията на експерт на две от сдруженията, които стопанисват райони, през които минава 80% от съоръжението.

И сега, макар да няма регистрирани случаи на АЧС, оградата съществува като съоръжение и се поддържа. Има назначени хора в ИАГ за тази работа.

Затова и в района на сдруженията от Генерал Тошево и Крушари, които са на миграционния път на дивата свиня от румънските гори към българския Делиорман, почти няма дива свиня.

Животни, които все пак се забелязват, идват от вътрешността на страната ни, тъй като хранителната база в района е много добра – земеделски площи с маломерни горички и полезащитни пояси. 

Основният маршрут обаче – Румъния–България, продължава да е прекъснат.

Анелия Славейкова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ