ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловците от ЛРС-Шумен доотглеждат 650 яребици

яребици шумен

Ловците от Ловно-рибарско дружество „Сокол“ в Шумен до­отглеждат във волиер на дру­жеството 650 яребици.

Фермe­но произведените дивечови птици бяха доставени преди 10-тина дни със специализи­ран транспорт от стопанството на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сливен. 350 от тях ловците са закупи­ли със собствени средства, а другите 375 са по Национална­та програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

„45-дневни са и ще останат във волиера на дружеството в с. Ивански поне 15 дни, защото така предвижда ППЗЛОД – по­ясни специалистът по лова на сдружението, което обединява 22 ловно-рибарски дружинки в Шумен и региона, Стоян Стоя­нов. – И макар птиците да са в перфектен вид и отлично здра­ве, ако установим, че не са се адаптирали добре и се налага, ще останат за доотглеждане, докато свикнат с дивите си местообитания“.

Предстоящото разселване на малките яребици е пред­видено да се извърши във всички дружинки на сдруже­нието. Птиците ще бъдат раз­пределени по равно, защото в ловностопанските райони на всяка от тях има подходящи местообитания за този вид дивеч.

Разселване на яребици е второто задивечаване за 2023г. в ловностопанските ра­йони, които се стопанисват от ловците в ЛРС-Шумен. В края на май дивата природа по тези места беше обогатена с 225 полудиви патици. 100 от тях са закупени от ловците, а 125 са от Националната програма на НЛРС-СЛРБ. След предва­рителна адаптация малките зеленоглави патици, излюпе­ни във врачанското стопан­ство на фирма „Сокол-БЛРС“, намериха нов дом край язови­рите Белокопитово, Велино и Дибич.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ