НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Пещера зариби Фотинска река с балканска пъстърва

зарибяване пещера

Повече от 2500 малки балкански пъстърви пуснаха във водите на река Фотинска рибари от Сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“. Малките рибки, които обогатиха ихтиофауната на реката,  са от две възрастови групи – 200 и 50 грамови. Те бяха пуснати във водите на реката от двете страни на римския мост, който се намира в непосредствена близост до едноименното село.

Малките рибки са закупени  със средства на сдружението от рибарник край град Пещера и доотгледани в рибарниците на ЛРС-Пещера. Рибарниците край прочутите Фотински водопади бяха напълно възстановени и официално открити от председателя на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и от тогавашния земеделски министър  Христо Бозуков на 6 август 2021 г.

Вече 2 години те са достъпни за любителите на риболовния спорт. Имат капацитет да  отглеждат годишно по 100 хил. пъстърви за зарибяване. Това е резултатът от реализацията на проект „Развитие на туристически атракции в Община Батак чрез възстановяване на рибовъдното стопанство в с. Фотиново“, реализиран от ЛРС-Пещера. Общата стойност на проекта бе 71 959,57 евро.

След седмица пак с балканска пъстърва от развъдниците край Фотинските водопади ще бъдат зарибени река  Равногорска, Стара река и Пещерска река.

Тези дейности за допълване рибното богатство  на водоемите на територията на ЛРС-Пещера са станали традиция. Те са съвсем различни от зарибяванията, които сдружението прави в изпълнение на ангажимент към ИАРА – 5% от стойността на всеки продаден риболовен билет да се връща обратно в природата под формата на зарибителен материал.  Такова зарибяване предстои на яз. “Малък Беглик”, където ще бъдат пуснати 3 000 малки балкански пъстърви.

Отделно от това, други два язовира – Капитан Димитриево и Брациговски вриз – предстои да бъдат зарибени с общо 600 броя половин килограмови шарани. През пролетта, преди да влезе в сила забраната за улов на риба, същите два водоема бяха обогатени с 550 шарана, всеки от който тежеше по 1 кг.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ