140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Гарантирани ловни емоции до края на сезона в ЛРД-Садово

садово лов

„Ловувахме на пъдпъдък 32-ма ловци и имахме слу­ка“, съобщава председателя на ЛРД-Садово към дружество „Сокол-Асенов­град” – Пламен Желев.

Той разказва, че още по ранина открили малките дивечови птици край изворите и кана­лите с вода.

„Много бяха и бързо всеки ловец отстреля по 7-8 пъдпъдъка. Спряхме лова, за да има не по-мал­ка слука през следващите излети. Привечер пак се съ­брахме на нашата хижа, за да открием с курбан и весе­лие, както му е реда, новия ловен сезон.“, допълни Же­лев и сподели, че ловците са имали късмета в полето да видят и няколко ята яре­бици.

„Не са никак малко, разселени са от предишни години, а скоро разселихме още 40 броя.

Скоро обогатихме при­родата и с 100 аклимати­зирани фазана“, казва още председателят на ЛРС-Садово и обобщава: „Гарантирани са емоциите ни до края на ловния сезон“.

Костадин Буюклиев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ