140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС-Разград разселиха 1450 фазана в 28 дружини (ВИДЕО)

разселване разград

Ловците от ловно-рибарско сдружение „Сокол“ в Разград разселиха 1450 фазана. 90-дневните птици, излюпени в производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ край Русе, бяха адаптирани към дивата природа в продължение на 15 дни, а после разпределени  в ловностопанските райони на 28 дружини.

„Най-много фазани разселихме в ловностопанския район на дружината при с. Сейдол. През техните ловища минава малка рекичка и районът е с много подходящи за този вид дивеч местообитания.“, обясни специалистът по лова на ловно-рибарско сдружение „Сокол“ в Разград Неделчо Неделчев. Изкуствено развъдените фазанови птици са разселени и по поречието на река Бели Лом, която минава през Разград. 

разселване разград

Три от дружинките – в Цар Калоян, Езерче и Балкански тази година не са разселвали фермено произведени фазанови птици. Причината е, че по тези места има достатъчно фазани. Когато обхождат ловищата си, ловците често се натъкват на фазанови люпила.

За да се подсили разнообразието на пернат дивеч в предоставените им за стопанисване ловностопански райони, тази година ще се разселват яребици.

Анелия Славейкова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ