140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Новородени лопатарчета увеличиха стадото край село Пчелари

лопатарчета пчелари

С десет малки лопатарчета се увеличиха обитателите на съоръжението „Пчелари“ за доотглеждане и разселване на елени лопатари. Тази радостна новина съобщиха от Ловно-рибарското сдружение в Хасково.

Специално изграденото съоръжение се намира край село Пчелари в община Стамболово, Хасковска област. То бе населено в самия край на миналата година, когато от развъдно стопанство в Полша, с пригоден за целта автомобил, тук пристигнаха 4 елена и 26 кошути.

През изтеклите месеци за грациозните животни бяха положени големи грижи. Монтирани са хранилки, солища, сеновал, фургон за наблюдение. Организирана е ритмична доставка на фуражи за подхранване – царевица, овес, люцерново сено, сол. Осигурени са постоянни санитарни и ветеринарни грижи.

лопатарчета пчелари

Обект на повишено внимание сега са и новородените лопатарчета. Представители на ЛРС-Хасково редовно проверяват на място полаганите грижи за първото попълнение на стадото – снабдяване с храна, денонощно наблюдение със специализирано оборудване, анализ на състоянието на младите животни и опазването им. След възпроизводство на елените лопатари предстои те да се разселват извън оградената територия.

Целта е увеличаване на популациите на копитни видове дивеч в района на Източните Родопи. Това е вписано в проекта на Националното ловно-рибарско сдружение  „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, по договор ИСУН № BG16M1OP002-3.016-00001-С01 и АДБФП № Д – 34- 2/ 27.02.2020 г., финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В изпълнение на мащабния проект на територията на защитената м. „Мост Арда“, където се намира и еленовото стопанство, наскоро бяха изработени и монтирани две изкуствени гнезда за лешоядни птици. Гнездата са разположени отгоре върху короните на дърветата, за да позволяват лесно кацане и излитане на едрите птици. Естествените гнезда на лешоядите достигат диаметър повече от два метра и внушителна дебелина. Дострояват се всяка година и някои от тях са дебели повече от 1,5 м, обясняват експертите. В близост до новите гнезда се намира и площадка за подхранване на лешоядите, наричани санитари на природата.

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ