ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Попово доотглеждат 2100 фазанчета

разселване попово

Заради големия брой заявени фазанчета (общо 2100) извозването им от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Русе до Попово стана в два поредни дни. Все пак всичко премина без инциденти, като въпреки горещото августовско време загуби не са допускани.

Една част бяха настанени за доотглеждане във волиера на сдружението в Ловно-стрелковия комплекс в кв. Сеячи. Друга част бяха разпределени по селата, където са си изградили волиери за доотглеждане – Водица, Ковачевец, Посабина, Захари Стояново. Фазанчетата са на 90-дневна възраст и по мнението на експертите са с отлично качество.

В акцията по извозването се включиха всички налични кадри в сдружението под ръководството на специалиста по лова Симеон Давидков и с активната помощ на ловните надзиратели Стефан Йорданов и Ангел Георгиев. По места представители на ловните дружинки също оказаха необходимото съдействие.

разселване попово

След задължителния период на адаптация, която се изисква от нормативните разпоредби, птиците ще бъдат разселени в дивата природа.

Фазаните имат стабилна популация в региона. За това спомага и интензивното разселване на фермено отглеждани птици, което е сред приоритетните ловностопански дейности на ЛРС-Попово.

През последните години в Поповско се разселват между 2000 и 3000 фазанчета на различна възраст, според сезона. В миналото правиха опити за разселване и на яребици, но практиката показва, че фазаните се адаптират най-добре и при тях се наблюдава най-висока оцеляемост.

Пък и с оглед на намалялата популация от диви свине вследствие на вилнялата АЧС на фазаните се гледа като на основна алтернатива за динамичен лов през зимата.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ