ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Разград обогатиха природата с малки яребици

разселване разград

Ловци от ЛРС-Разград обогатиха природата с фер­мено излюпени яребици в дивечовъдното стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ край Сливен.

Акцията по разсел­ването бе през изминалата вече седмица, след като 280 броя 90-дневни птици бяха адаптирани във воли­ер и свикнаха с новите си местообитания. Приспосо­билите се вече малки птици бяха разпределени между 11 дружини , там където местообита­нията са най-подходящи за този вид дивеч.

Те се разли­чават от типичните место­обитания на фазана, който напоследък, след няколко годишно интензивно разсел­ване, е доминиращ вид за ловностопанските райони на Делиормана.

„Яребицата не се нуж­дае от толкова много вода, колкото фазана. На нея и е достатъчно да пие вода от капчиците роса по тревата сутрин“, обясни специалис­тът по лова на ЛРС-Разград Неделчо Недел­чев.

С яребица са обогатени основно ловностопанските райони на 3-те дружинки, които тази година не разсе­лиха фазани – Цар Калоян, Езерче и Балкански.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ