ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Резултати от мащабното разселване на дивеч в ЛРС-Стара Загора

стара загора разселване

И тази година в ловно-стопанските райони на ЛРС-Стара Загора  бяха разселени над 2600 фазана.

Във волиера на сдружението се доотглеждат още 200 фазана и над 1100 яребици, които също ще бъдат разселени в природата с цел увеличаване популацията.

стара загора разселване

Разселените 270-дневни 500 фазана и 286  яребици през пролетта на тази година, доставени от фирма „Сокол-БЛРС” и фазановото стопанство на ЛРС-Ямбол, вече дават своите резултати и се наблюдават ята фазанчета и яребички, излюпени в природата.

Не на последно място се разселиха над 400 зеленоглави паници във водоемите, стопанисвани от сдружението, доставени от производственото стопанство на ЛРС-Костенец.

стара загора разселване

С любов и отговорност ловците от сдружението полагат грижи за дивеча в ловно-стопанските си райони. През летния сезон се изградиха нови и ремонтираха хранилките за едър и дребен дивеч. Готови са с осигуряването на фураж за подхранване, солища.

В трепетно очакване  от ловците в ЛРС-Стара Загора е денят на откриването на лова за дива свиня и местен дребен дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ