140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

За първи път събор на ЛРС-Благоевград в парк „Македония”

събор в парк "Македония"

Повече от 400 ловци и чле­нове на семействата им се събраха за първи път в нова обстановка – на поляните на парк „Македония“. В емоцио­налното си и винаги въоду­шевено приветствие дълго­годишният председател Иван Василев топло поздрави при­състващите.

събор в парк "Македония"

„Уважаеми ловци и членове на вашите семейства, тра­дицията на ловните събори и ловните вечеринки тръгва през далечната 1924 година, когато председател на лов­но-стрелческото дружество е уважавания от цялата горно­джумайска общественост д-р Борис Проевски. Тя продъл­жава да бъде жива и днес и е пример за висок обществен морал… Днес България тряб­ваше да бъде изчистена заeд­но за един ден, а ние ловците се грижим за хубавата ни при­родата 364 дни в годината и така ще бъде винаги“.

Гост на проявата беше кметът на Благоевград Илко Стоянов и представители на национални и регионални институции и ведомства от областния град и региона. Кметът Илко Стоянов сърдеч­но поздрави присъстващите и отбеляза, че сдружението винаги успешно се включва във всички важни и значими обществени прояви и инициа­тиви, свързани с благотвори­телност. Пожела още здраве и слука на ловците през новия сезон.

Под звуците на марша на горноджумайските ловци присъстващите аплодираха ловните знамена на 17-те дру­жинки, а отец Андон Шавулев отслужи тържествен водосвет и след това благослови курба­на. Девет казана с курбан чор­ба приготвена от дарените две телета от кметовете на Бла­гоевград Илко Стоянов и на Симитли Апостол Апостолов бяха раздадени на присъства­щите от 17-те ловни дружинки.

Кузман ПЕТРОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ