140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-София-запад – Започна обогатяването на дивата природа с фермени птици

софия-запад разселване

Пролетното разселване на фермено произведен дивеч започна на територията на ловно-рибарско сдружение София-запад . Това съобщи зам.-председателят на софий­ското сдружение Светослав Георгиев и уточни, че стартът на обогатяването на природа­та с 240-дневни птици е даден с разселването на 160 яребици и 230 полудиви патици.

„Точно сега е моментът за разселването на яребиците. Времето е подходящо – пти­ците от този вид точно сега започват да оформят своите брачни двойки. Нашият опит сочи, че най-ефективното раз­селване на яребиците е в този период – дивите птици при­вличат адаптираните фермени и често образуват двойки с тях. И тази пролет с яребици обогатихме природата в на­шите ловностопански райони на Опицвет и Петърч, защото това са оптималните место­обитания за този вид птици. Там има реки и шавари, а отделно от това в непосред­ствена близост се сее пшени­ца и царевица. В тези райони, както и в останалите полски райони на нашето сдружение вече е достигнат допустимият запас на яребицата“, обясни в детайли Георгиев.

софия-запад разселване

Аналогична е ситуацията и с полудивата патица, но раз­селването на този вид ферме­ни птици след задължително­то доотглеждане е направено в района на Костинброд, край р. Блато, която минава през едно от ловищата. Част от птиците са пуснати и край язо­вирите, попадащи в ловищата на костинбродските ловци.

„Само така постигаме ре­зултат и ние продължаваме доказаната практика, която показва резултатност при въз­производството на дивеча“, каза Светослав Георгиев.

Очаквани добри резултати са планирани в разселването на елени лопатари на терито­рията на ловно-рибарската дру­жина в с. Понор. ЛРС-

София-запад е заложило това в плана си за септември тази година, а до тогава ловците от дружината в с. Понор ще трябва да са на­правили временен карантинен двор за доотглеждане на мал­ките еленчета.

Ще се мисли и за охрана, за да не се повтори печалната практика на ЛРД-Манастирище, разселила 23 елена лопатари преди 2 години. Въпреки усилията на ловците, увлекли в опазване­то и колеги от съседни дружи­ни, всички те паднали жертва на двукраките хищници, както наричат безжалостните и наг­ли бракониери в гората под връх Петрохан.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ