140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дойде ред за задивечаване и с фазани в ЛРС-Хасково

хасково разселване фазани

След разпределените за разселване яребици и кек­лици миналата седмица в ЛРС-Хасково пристигнаха и млади фазани. Те са произ­ведени в специализирано­то стопанство „Чекерица“ в община Раковски и в Ямбол и са с много добър жизнен тонус.

Над 400 бройки бяха раз­пределени между ловни дру­жини от състава на сдруже­нието. Първи бяха ловците от с. Сусам с председател Колю Генчев. Млади птици бяха транспортирани и към дружините в селата Тракиец, Конуш, Динево и Войводово, Мандра, Елена, Криво поле, Стамболийски. Касетки на­товариха и представители на дружините в Стамболово, Царева поляна, Пчелари, Минерални бани.

хасково разселване фазани

Само една заявка не бе изпълнена. Пти­ците, определени за с. Нова Надежда, този път бе пре­насочена за друга дружина. Причината за промяната е наложената там каранти­на заради огнище на птичи грип, установено в птицевъ­ден обект за отглеждане на кокошки носачки в съседната община Димитровград.

Навсякъде новопристиг­налите фазани се настаняват във волиери, където се по­лагат грижи за доотглеждане и адаптация преди да насе­лят дивечовите полета. За пускането им в природата са избрани подходящи мес­тобитания с редуцирано присъствие на хищници.

Изпълнявайки задълженията си по Нацио­налната програма за разсел­ване на дивеч, Хасковското сдружение разчита на увели­чаване на популацията и на емоционални ловни излети.

Златка МИХАЙЛОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ