НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Славейно – Комбинирани методи при преброяването на дивеча

таксация славейно

След приключването на ловния сезон ловците от ЛРС “Глухар“- Славейно започнаха подготовката и разпределението на задачите за повеждане на пролетната таксация.

На всеки ловец е ясно, че качествено проведената пролетна таксация дава възможност за реалистично планиране на отстрела и от там очакваните резултати от лова. Ловците освен преброяването си поставят за задача и да видят здравословното състояние на дивеча, съотношението между женските и мъжките екземпляри, така и ареала на разпространение.

Поради характера на релефа в Родопите се използват комбинирани методи за таксация, защото никой от класическите методи не може да се приложи всеобхватно. Ловците наблягат на  предварителното обхождане, като се стараят това да стане по-рано, преди дивечът да напусне зимните си местообитания. В последно време изключително интензивно се използват и камерите, като точността е висока, набляга се и на наблюдението, като ловците от отделните дружини най-добре знаят къде се задържа дивечът и от там се взема решение как да бъде преброен.

След обработване на предоставената документация от дружините в сдружението са направени обобщени справки по видове дивеч, справки който ще са в основана при разработване на плановете за острел и не само това. При констатиране на болни животни или преобладаване на определен вид се вземат необходимите решения с оглед преодоляване на получените дисбаланси.

След приключването на пролетното преброяване констатациите са следните: благороден елен 168 броя, елен лопатар -7 броя, сърна-778 броя, дива свиня-506 броя, муфлон-7 броя, дива коза-17 броя, вълк-7 броя, чакали-5 броя, лисици-155 броя.

Някой от видовете са разположени на територията на конкретни дружини, като дивите кози са на територията на селата Загражден и Баните, а за тях се полагат специални грижи и те са под наблюдението на ловците през цялата година.

Муфлоните са съсредоточени на територията на двете ловни дружинки в Баните и Търън.

Освен чистото преброяване на дивеча ловците наблягат и на здравословното му състояние, наблюдава се за умрели животни най-вече при дивата свиня, при елените целогодишно се наблюдава развитието на рогата и особено да не се допусне появяване на “шилари“, които са опасни при започване на борбите.

Основното правило в ЛРС-Славейно преди започване на пролетната таксация е подбора на ловците, които ще участват, защото независимо какъв способ ще бъде избран, добрият познавач, опитният ловец може не само количеството, но да определя неговия пол и възраст, както и здравословното му състояние и от там изводът трябва ли да се отстрелят определени видове, за да има добра популация.

Искра Сиракова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ