140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

За първи път ЛРС-Трън извършва пролетно разселване на яребици

разселване трън

Благодарение на върнатите от държавата средства на ловците от вноската за стопанисване на дивеча за първи път ЛРС-Трън се включи в пролетното разселване на дивеч. Сдружението получи от производственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сливен 670 яребици на 270-дневна възраст. Птиците ще бъдат разселени в ловностопанските райони на всичките 17 дружини или в общо 37 подходящи за вида местообитания. Територията на Община Трън е 54 хил. ха.

разселване трън

Сега основните усилия на ловците са насочени към регулирането на хищниците, които са много, а през миналата година са отстреляни 17 вълка и повече от 70 чакала.

„Моята молба към нашите ловци е отсега нататък да положат максимални грижи за опазването и подхранването на нашите нови обитатели в ловните полета – сподели председателят на сдружението Иван Искренов. – Регулирането на популациите на хищниците е първостепенна задача, трябва да забравим и за паленето на стърнищата.

разселване трън

Това е първата година, в която разселваме пернат дивеч, надявам се в бъдеще да се опитаме да аклиматизираме и други видове, имаме голямо желание да закупим диви зайци за разселване.

От нас зависи всичко, наша е отговорността да постигнем резултати от разселването, което предполага да не правим интензивен отстрел, да пазим районите си от бракониери.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ