140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ползотворни дебати на Регионалната среща на сдруженията от област Благоевград и НЛРС-СЛРБ

Ползотворни дебати на Регионалната среща на сдруженията от област Благоевград и НЛРС-СЛРБ

Днес – 5 октомври, от ранния следобед в рамките на близо три часа в заседателната зала на ЛРС-Благоевград се проведе Регионалната среща на ловно-рибарските сдружения от Област Благоевград с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. Основната тема на събитието беше „Проблеми и предизвикателства пред Националната организация“.

В типичния си прецизен, делови и съдържателен стил на водене на подобен род срещи инж. Василев запозна детайлно присъстващите със състоянието на НЛРС-СЛРБ, проблемите и предизвикателствата, които правят най-сериозно впечатление. Съводещи на срещата бяха Иван Василев – председател на ЛРС-Благоевград, един от най-дългогодишните председатели в системата на НЛРС-СЛРБ, и Валери Сарандев – председател на ЛРС-Гоце Делчев, ловен деятел с дългогодишен опит. И двамата оказаха безценно съдействие, за да се получи активен и ползотворен дебат и да бъдат изказани ценни и практически приложими идеи, за да се сплоти истински – в духа на изконните за страната ни ловни традиции – Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

В дебатите на Регионалната среща участваха ръководителите и председателите на ловно-рибарските сдружения от област Благоевград, както следва: ЛРС-Благоевград, ЛРС-Гоце Делчев, ЛРС-Петрич, ЛРС-Сандански, ЛРС-Струмяни, ЛРС-Разлог и ЛРС-Якоруда.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1911” – гр. Благоевград
Пощ. код: 2700
Телефон: 88-46-79
Мобилен: 0889 431 432

Реклама

ЛОГО - СЛРБ