ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Разселиха елени лопатари в ДЛС-Тервел

Пет млади мъжки лопатара бяха разселени в ДЛС-Тервел. Животните са доставени от ДЛС-Студен кладенец. Елените са в добро състояние и ще бъдат наблюдавани в карантинен двор с цел пълната им адаптация, преди разселването.

По данни от последната таксация на територията на ДЛС-Тервел има 112 елена лопатари. Доставянето на животни отвън цели не само подобряването на генофонда, но и казано на ловен език “опресняване на кръвта“, което в съчетание с благоприятните климатични условия за развитие и упорития труд на служителите стои в основата на поддържане на устойчиви запаси от елени лопатари с отлични трофейни качества. Ежегодното разселване на животни в ловните и горските стопанства на Североизточното държавно предприятие е целенасочена политика на ръководството на Североизточното държавно предприятие и ловните специалисти.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ