ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Софийският апелативен съд реши: Ръководството на НЛРС-СЛРБ е легитимно

На 9 януари тази година Софийският апелативен съд потвърди Решение № 1299 от 22.06.2018 г. на СГС, ТК, VI – 10 –ти състав и „достига до правния извод за неоснователност на предявения иск, с правно основание чл. 25, ал.4 от ЗЮЛНЦ, поради което обжалвания съдебен акт, като правилен и постановен в съответствие със закона, следва да се потвърди, а въззивната жалба да остане без уважение. Освен това, осъжда „Ловно стрелкови клуб-Плиска“, Булстат, със седалище и адрес на управление ,, , ап.** да заплати на „Национално Ловно рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България“, Булстат, със седалище и адрес на управление , сумата от 4950 лв. съдебни разноски за настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщението за изготвянето му при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ