140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Заседание на УС на НЛРС-СЛРБ

На 22 януари 2019 г. в Интер Експо Център в София се проведе заседание на Управителния съвет на НЛРС–СЛРБ.
Най-много полемики предизвика обсъждането на проект за изменение и допълнение на Устава на НЛРС–СЛРБ, който в близките седмици ще бъде дискутиран на Националните срещи с председателите и специалистите по лова на ловно-рибарските сдружения от страната, след което ще бъде внесен за гласуване в Общото събрание на Националната организация, което ще се проведе на 14 юни в Парк-хотел “Москва” в София.
Утвърдена бе Програма за дейността на Управителния съвет на НЛРС–СЛРБ през 2019 г. в изпълнение на Мандатната програма на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ за периода 2017-2021 година. Обсъдени бяха основни насоки за изработване на проект за комуникационен план на НЛРС–СЛРБ, както бе и утвърден план за международната дейност на Националната организация през тази година.
Направени бяха належащи промени в състава на постоянно действащите Правна комисия и Комисия “Ловна етика, традиции и приемственост” към УС на НЛРС–СЛРБ, след което бе утвърден проект на бюджет на УС на Националната организация за 2019 г., както бе прието и щатното разписание на Съюза за тази година.
Управителният съвет реши да приеме предложението от наемателя на “Рибовъдно стопанство Пирин” – гр. Разлог за удължаване на срока на действието на договора за наем с 18 месеца.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ