140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Среща на специалистите по лова от цялата страна в Хисаря

На 6 февруари в гр. Хисаря се проведе традиционна среща на ръководството на Националната организация със специалистите и служителите в ловно-рибарските сдружения, членове на НЛРС–СЛРБ.

Д-р. Цвятко Александров (БАБХ) представи актуална информация относно заболяването Африканска чума по свинете и основни принципи за превенция. Подчертано бе, че основна тема на общите събрания на ловните дружини трябва да бъде „Африканската чума – реалната опасност и мерките за биосигурност, които трябва да бъдат интегрирани в ловностопанските райони на ловните дружини“  .

Д-р Георги Чобанов (БАБХ) очерта слабостите при предоставянето на проби от отстреляни диви свине за изследване за наличие на трихинелоза и Африканска чума по свинете, както и предоставянето на проби от отстреляни хищници. Той презентира и новото мобилно приложение за ловци, за набиране на данни за отстреляните диви свине и взетите от тях проби.

В дискусията за пролетната таксация и проекто-плановете за ползване на дивеча за 2019г. се включи Юлиян Русев – директор дирекция „Ловно стопанство“ ИАГ.

По темата за ловната статистика и слабостите при воденето й от всички стопанисващи дивеча отношение взе Добромир Денчев – директор дирекция „Ловно стопанство“ ИАГ.

Обърнато бе внимание на провеждането на курсовете за млади ловци и бяха дадени методични указния за провеждане на общите събрания на сдруженията през 2019 г. във връзка с промените в чл. 19 от Устава на НЛРС – СЛРБ.

Председателят на Националната организация  Васил Василев направи резюме на бъдещите промени в Устава на НЛРС-СЛРБ.

Срещата в Хисаря бе уважена и с присъствието на изпълнителния директор на ИАГ Мирослав Джупаров, които взе отношение по някои от дискутираните теми.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ