ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

57 констатирани нарушения на ЗЛОД през миналия ловен сезон

По данни на ИАГ през изминалия ловен сезон, обхващащ периода 11 август 2018 г. – 24 февруари 2019 г., на територията на цялата страна са извършени 82 686 проверки, от които 72 320  на ловци, 5 977 на ловни дружини, 3 947 на превозни средства, 442 проверки на други физически лица.

В процеса на проверките са установени 57 нарушения, от които 48 са разкрити и за тях са съставени актове за установяване на административни нарушения. Останалите са констатирани с протоколи. В резултат на проверките са задържани 2 бр. жив дивеч, 9 бр. оръжие и 19 бр. боеприпаси. В проверките са участвали 3 074 служители на РДГ, 625 служители на МВР, 2 519 служители на ДП, ДГС, ДЛС и 71 представители на ловни сдружения.

В началото на ловния сезон, когато се ловува на пернат дивеч, най-често срещаното нарушение е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, които са забранени при лов на мигриращ дивеч според разпоредбите на Бернската Конвенция и ЗЛОД. При проверките инспекторите често конфискуват такива устройства. Другите най-често срещани нарушения са ловуване без билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване извън указаното в разрешителното място и време и за неправомерно използване на сачми с диаметър над 6 мм при групов лов на дива свиня. Останалите са за непопълнени реквизити в разрешителното за лов, за употреба на алкохол, за превозване на убит дивеч и др.

Прави впечатление, че нарушенията, свързани с употребата на алкохол, липсата на сигнална екипировка и на ловен билет са установени основно в началото на ловния сезон. В следствие на предприетите мерки и засиления контрол от страна на горските инспектори тези нарушения са ограничени. Въвеждането на ежеседмичните проверки по време на активния ловен сезон дава много добри резултати и е едно от мероприятията по контрола, което води до ограничаване на нарушенията по ЗЛОД.

За изминалия ловен сезон са констатирани следните нарушения за:

– употреба на алкохол са съставени 3 акта;

– ловуване без сигнален цвят в облеклото са установени 10 нарушения;

– ловуване без или с нередовни документи – 9 бр.;

– ловуване в забранено място – 13 бр.;

– отстрелян неразрешен за лов дивеч – 5 бр.;

– използване на сачми над 6 мм – 3 бр.;

– незаконно оръжие, или с повече от 3 патрона – 6 бр.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ