140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Инж. Мирослав Маринов е новият изпълнителен директор на ИАГ

Със заповед на министъра на МЗХГ бе назначен нов изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите. Това е инж. Мирослав Маринов, досегашен директор на РДГ Сливен, който наследява поста от инж. Мирослав Джупаров.

Мирослав Маринов е роден на 13.05.1979 г. в гр. Сливен. Магистър е по горско стопанство, има специализация „Ловно и рибно стопанство”, Магистър е и по международни икономически отношения и международен бизнес. Започва работа през 2005 г. в Община Сливен – в отдел „Екология, земеделие и гори”, преминава през всички ръководни позиции в ДГС Сливен – началник участък и заместник директор. Бил е директор на Държавно горско стопанство с. Стара река, ДГС Твърдица, ДГС с. Тича, ДГС Сливен. Потомствен лесовъд.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ