ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловният съвет прие резултатите от таксацията и утвърди проектоплановете за ползване

На 16 май се проведе заседание на Ловния съвет, на което се приеха резултатите от пролетната таксация, утвърдиха се проектоплановете за ползване и се даде актуална информация за разпространението на Африканската чума по свинете.

Беше презентирано от страна на БАБХ новото мобилно приложение “Модул Лов”, чрез което ще се регистрират предадените за изследване проби за АЧС и за трихинелоза, като ловците ще могат да следят резултатите в реално време през своите мобилни устройства.

Беше коментиран проблемът, изложен от председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев пред членовете Ловния съвет, за ограничения достъп до ловностопанските райони на ловците от ЛРС-Силистра в района на вече регистрирани огнища, които в течение на месеци нямат промяна в актуалната ситуация. Възпрепятстваният достъп не им дава възможност за организиране на претърсвания, грижи за дивеча, както и да регулират хищниците. Очакването е, след като са запознати със ситуацията, представителите на БАБХ да предприемат необходимите стъпки за стартиране изпълнението на указанията за действие при констатиране на АЧС.

В разискването на резултатите от таксацията и проектоплановете за ползването беше подчертана необходимостта от увеличаване на обема на разселването на едър дивеч и по-специално на благороден елен на територията на страната.Тъй като в определени райони числеността му е значителна, е необходимо чрез разселване и правилни грижи да бъде подпомогнато увеличаването на неговите популации на местата, където все още не е в особено добро състояние. Беше отправен апел от страна на  представителите на държавните предприятия да се разработи държавна програма-стратегия за възстановяване на благородния елен чрез разселване на територията на цялата страна.

Да припомним на ловните сдружения, че по линия на Националната програма вече повече от 5 години се подпомага разселването на едър дивеч. Така че Националната организация поощрява всички сдружения, които имат подходящите местообитания, да предприемат постъпки за кандидатстване по Националната програма за следващата година за разселване на едър дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ