ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Министър Танева се срещна с ръководството на НЛРС-СЛРБ за предприемане на спешни мерки за справяне с АЧС

По инициатива на  Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България“ министърът на МЗХГ ДесиславаТанева се срещна с председателя на НЛРС-СЛРБ Васил Василев за предприемане на спешни мерки за справяне с АЧС.

Критичната ситуация с бързо напредващата Африканска чума по свинете провокира обмислянето на редица спешни мерки, с които да се намали популацията на дива свиня в страната. На срещата присъстваха Асен Пиперков от Български ловно-рибарски съюз, ресорният зам.-министър от МЗХГ Атанас Добрев, Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и директорите на Държавните горски предприятия.

Основна тема на дискусията бе актуалната епизоотична обстановка в страната и планираните мерки от Министерство на земеделието, храните и горите за ограничаване разпространението на заболяването по дивите свине.

В тази връзка се ограничават дейностите около заразените зони.

Обявяват се 20-километрови зони около огнищата, обявени от БАБХ. Такива ще има също около промишлените свинекомплекси в страната и около базите за интензивно развъждане на дивеч. Предложено бе да се въведат 20-километрови зони, определени по трайни теренни форми, където ще се ловува индивидуално, като в зоните около огнищата този лов ще се извършва от служебни лица с цел да се спази високо ниво на биосигурност.

В 10-километровата зона около огнищата на заболяването ще бъде въведена забрана за движение, както и забрана за извършване на всякаква човешка дейност. Свинекомплексите ще бъдат оградени с електропастири, а индивидуалният лов ще се извършва от ловци.

Там, където има зараза и ловците не могат да ползват месото от лова, ще бъдат обезщетявани със 150 лв. В другите зони държавата ще осигурява по 50 лв. и месото ще бъде годно за употреба само след излизане на пробата.

Отговорни за транспортирането и загробването на мъртвите животни ще бъдат държавните горски предприятия. Тяхна ще бъде и грижата за вземане и транспортиране на взетите проби от животните.

Председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев предложи смекчен режим за индивидуален лов, като идеята е всички ловци да могат да се включат в индивидуалния лов само на дива свиня. Предложението бе посрещнато с одобрение, но следва да бъде направена проверка има ли правна пречка за преминаване към подобен режим на ловуване.

Индивидуалният лов няма да се осъществява само от чакало, а ще могат да се ползват и други начини на ловуване.

Ако няма друга съществена промяна в епизоотичната обстановка поради динамиката на разпространение на заболяването, сезонът на лова ще се открие нормално и сроковете за ловуване на различните видове дивеч няма да се променят.

Министерството на земеделието, храните и горите обмисля съвместно с  Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи да се въведе частично бедствено положение в заразените зони.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ