ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Състоя се спешна среща при министъра на МЗХГ Десислава Танева за АЧС

На 26 юли министър Десислава Танева свика спешна среща на представители на ловно-рибарските организации и държавните горски предприятия, ръководството на ИАГ и БАБХ , както и представители на научната общност, за да информира за резултатите от посещението на европейските експерти  от Европейския орган по безопасността на храните (EFSA).

Представителите на EFSA бяха на терен и се запознаха с актуалната обстановка в зоните на заболяването. Част от препоръките им са да бъдат изчистени всички трупове на диви прасета, заразени с АЧС. Така, след спазване на всички предписания и регламенти, България ще може основателно да поиска и да получи финансова помощ за справяне с Африканската чума по свинете.

Очаква се промяна в заповедта, издадена на 22.07. 2019 г., която ще бъде съобразена с препоръките на Европейската комисия. Най-общо се предвижда в зоната от 200 км (20 000 хектара) около огнищата на зараза, да се извършва  само претърсване за трупове на умрели диви свине. В останалите зони ще се ловува индивидуално и ще се осъществява улов с капани, т.е на територията на дружинките самите те  ще извършват този улов.

Подчертана бе необходимостта от законодателни промени, които да подобрят възможностите за ефективно регулиране на числеността на дивата свиня.

Васил Василев, председател на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” отправи конструктивно предложение да не се ограничават другите видове лов, тъй като по време на ловните излети би могло да се извършва и претърсване.

Друго предложение по време на срещата бе отчисленията от вноската за стопанисване и от издадените разрешителни да остават по сметка на сдруженията. С тези отчисления ще може да се компенсира финансовият дефицит в случай на забрана на груповия лов и ще може ефективно да се стопанисват  останалите видове дивеч.

Новата заповед  на министъра се очаква в близките дни.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ