НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Заповед на БАБХ за въвеждането на приложението за смартфони „Модул Лов”

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев издаде заповед да се въведе в експлоатация приложението за смартфони „Модул Лов”, като бяха определени и групите потребители.

Припомняме, че „Модул Лов” е разработка на БАБХ, с чиято помощ се събира информация за отстреляните диви свине и взетите от тях проби за изследване на африканска чума по свинете, трихинелоза и класическа чума  по свинете. Така значително се улеснява събирането и обработването на информацията за дивите прасета. Освен това се предоставя възможност на ловците и служителите на ветеринарни лаборатории да виждат дистанционно резултата от изследването на изпратените проби. По този начин цялата процедура по изпращане на пробите и получаване на резултатите се съкращава значително. Пълният обем разменяна информация ще се съхранява онлайн и ще бъде лесно достъпна.

Вижте по-долу пълния текст на заповедта.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ