ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

60 пъти се намалява територията с огнище на АЧС, в която няма да се ловува

След редица работни срещи през последните месеци между ръководството на НЛРС-СЛРБ и отговорните държавни институции групов лов на дива свиня все пак ще има в инфектираните зони с Африканска чума по свинете.

С нова заповед от 1 октомври министърът на МЗХГ Десислава Танева разпорежда груповият лов на дива свиня да стартира от 5 октомври, като по време на новия сезон ловът ще бъде разрешен три дни седмично, вместо досегашните два дни.

Над 60 пъти се намалява площта на територията, в която ще важи забрана за извършване на всякакви дейности, в това число и лов, след установен случай на АЧС. Забранената зона от 200 кв. км се намалява на 3 кв. км. Съгласно новите указания се намалява и срокът за забраната – от 60 на 30 дни. След изтичането на първия месец се допуска индивидуален лов, лов с капани и лов без кучета, а след изтичането на втория месец и групов лов с кучета.

Определя се инфектирана 200 кв. км. зона около установен случай на диво прасе с АЧС. В нея попадат забранената площ от 3 кв. км., както и други две санитарни зони. В първата санитарна зона от 27 кв.км. се разрешава индивидуален лов, лов с капани и групов лов без кучета. Във втората санитарна зона се разрешават всички видове лов на дива свиня.

Всички отстреляни по време на лов диви свине задължително се изследват за вируса на АЧС, като изследванията са за сметка на БАБХ. Изследването за трихинелоза остава, както досега, за сметка на ловците. До излизане на резултатите от пробите, отстреляните диви свине трябва да останат за съхранение в хладилни съоръжения.

Продължават претърсванията в ловностопанските територии за установяване на животни с нетипично поведение или вече загинали животни. С цел стимулиране на претърсването, в заповедта е разпоредено държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства да изплащат по 150 лева за намерен труп на дива свиня и по 50 лева за отстреляна дива свиня при индивидуален лов.

Пълният текст на заповедта вижте по-долу.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ