ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

СЛРБ постави пред министъра на вътрешните работи проблема с ловните боеприпаси

Във връзка с предложението на ЕК за ограничаване на  употребата на олово в боеприпасите на 7 октомври председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев се е срещнал с министъра на вътрешните работи Младен Маринов и от името на всички български ловци е отправил аргументирано предложение за отхвърляне на общата забрана на оловото в боеприпасите.

Срещата бе наложителна предвид предстоящото заседание на Съвета за правосъдие и вътрешни работи (ПВР) в Брюксел на 8 октомври 2019 г. Инж. Василев е предложил преди да бъде взето окончателно решение за подобна забрана да бъдат оценени рисковете за популациите от диви животни, тъй като всяко предложение за ограничаване на оловото в боеприпасите трябва да бъде оценено изцяло по отношение на неговата пропорционалност. Необходим е и по-задълбочен анализ относно употребата на боеприпаси без олово, за да се установи напълно въздействието на огнестрелното оръжие, безопасността (напр. рикошетите) и леталността (което е важно за хуманното отношение към животните), както и разходите за адаптиране или замяна на огнестрелно оръжие за ловци, свързани с преход към неоловни боеприпаси.

Министър Маринов е определил предложенията на НЛРС-СЛРБ като резонни и е заявил, че ще се съобрази с тях по време на заседанието на Съвета.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ