ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Вноската за стопанисване на дивеча да остава в сдруженията, настоява СЛРБ

Предложения за промени в нормативната база, регламентираща лова, обсъди Управителният съвет на НЛРС-СЛРБ на заседанието си в Сливен. Във връзка със ситуацията с Африканската чума по свинете и необходимостта да се намали значително популацията на дивата свиня Съюзът предлага вноската за стопанисване на дивеча да остава в ловно-рибарските сдружения с цел да се финансират дейности по разселване на други видове дивеч.

Второто настояване на организацията е чрез бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите да се обезпечат целево извънредните дейности по ограничаване разпространението на АЧС, които са възложени на ловните дружини. Представители на редица сдружения споделиха, че в момента непосилен разход за тях е дори закупуването на необходимите хладилници, в които да се съхранява месото на отстреляните животни, докато излязат пробите от ветеринарните лаборатории.

УС реши още СЛРБ да поиска и статут на национално представителна организация.

Съюзът ще кандидатства с два проекта по Оперативна програма „Околна среда“, свързани с управление на популациите на редки видове дивеч, като към дейностите ще бъдат привлечени и местните ловни сдружения.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ