ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

FACE информира – На 19 ноември се решава съдбата на оловните сачми

На 28 октомври 2019 г. Европейската комисия представи своето предложение за регламент REACH ( REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват), относно ограничаването на употребата на оловни муниции във влажните зони. То е изготвено на базата на становището на Европейската агенция по химикалите (ECHA), изпратено на ЕК на 17 август 2018 г.
Държавите-членки ще обсъдят предложението на ЕК на заседанието на Комитетът на REACH на ЕС на 19 ноември 2019 г., което е и единствената реалистична възможност за промяна на текста на предложението. На заседанието квалифицирано мнозинство от правителствата на държавите-членки ще трябва да заеме твърда позиция, за да промени текста. Това означава, че мнозинството от правителствата на ЕС, особено по-големите държави от ЕС, трябва да бъдат категорични в покрепата си за изменения, които ще позволят използването на оловните муниции и в бъдеще.

FACE призовава своите членове от ЕС за своевременна реакция и информиране на ангажираните с темата държавни институции, както и да бъдат организирани срещи със съответните правителствени агенции (по-специално с техния национален представител в Комитета на REACH на ЕС).

FACE информира своите членове, че ЕК е отправила молба към правителствата на държавите-членки на ЕС да предоставят писмени позиции до 15 ноември.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ