ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Комисията по ловностопанска дейност към УС на НЛРС обсъди Националната програма за разселване на дивеч за 2020 г.

Изпълнението на „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ чрез разселва­не на дивеч“ през 2019 г. беше обсъдено от Комисията по ловностопанска дейност към Националната ловно-рибарска организация. Заседанието, водено от председателя на ко­мисията проф. Нино Нинов, се състоя на 5 декември в присъствието на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и управителя на фирма „Сокол.БЛРС“ ЕООД инж. Борислав Бечев.

Бяха обсъдени ценовите предложения за фермено произведен дребен дивеч за разсел­ване през лятото и есента на 2020 г. и пролетта на 2021 г. За идната година те ще останат без промяна за малките възрастови групи. С два лв. за брой се увеличава цената при големите възрастови групи на яребицата и фазана.

През 2019 г. от фермено произведените птици голям дял има ловният фазан – 49,44% (72 700 бр.), следван от патицата – 21,16% (31 112 бр.), яребицата – 16,63% (24 449 бр.), колхидския фазан – 9,80% (14 412 бр.) и тракийския кеклик – 2,97% (4 374 бр.).

За изпълнение на Програмата през 2020 г. НЛРС- СЛРБ ще представи пред ИАГ следното предложение за разселване на фермено произведени птици:

Ловен фазан – 90 000 бр.

Колхидски фазан – 20 000 бр.

Тракийски кеклик – 8 000 бр.

Полудива патица – 40 000 бр.

Яребица – 35 000 бр.

През 2020 г. по Програмата е предвидено разселване на 150 бр. елен лопатар и 1000 бр. див заек.

Комисията обсъди и наболелия проблем със запаса от див заек на територията на страната. Инж. Борислав Бечев отбеляза, че в стопанствата на фирма „Сокол“ вече е създадена устойчива технология за отглеждане на заек, като за отиващата си година са произведени и продадени 541 бр. Основният проблем според инж. Васил Василев е, че все още не е разработена мето­дика за адаптация и разселване на този вид в дивата природа и ловните сдружения, които го правят, тепърва изграждат собствен опит.

Причините за драстичния спад на популация на заека са добре известни, но наред с екстремно интензивно земеделие проф. Нинов изрично акцентира върху бра­кониерството и хищниците. Комисията апелира да се набележат мерки по тези проблеми.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ