ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловният съвет предлага удължаване на груповия лов на дива свиня до 31 януари

На 19 декември се проведе заседание на Ловния съвет. На него бе решено във връзка с предотвратяване разпространението на Африканската чума по свинете да бъде предложено на министъра на земеделието храните и горите ловният сезон за групов лов на дива свиня да бъде удължен до 31 януари.

Поради повсеместното разпространение на болестта Ловният съвет ще предложи на МЗХГ  да отмени въвеждането на инфектирани зони при констатирани случаи на дива свиня, в които се забранява достъпа на лица, нямащи отношение към прилагане на мерките за биосигурност, за да може повсеместно да се провеждат ловни излети с цел редуциране на популацията на дивата свиня и откриването и загробването на умрели животни.

Поради законовата забрана за провеждане на повече от три излета за групов лов на дива свиня в рамките на 7 дни по време на  Коледните празници единият почивен ден ще бъде определен за групов лов на хищници или на друг разрешен за лов вид дивеч.

Ловният съвет определи и цените на разрешителните за лов по линия на Организирания ловен туризъм за 2020 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ