ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В Юндола представят резултите от проект за изледване на благородния елен

На 16 и 17януари в базата на УОГС „Г. Ст. Аврамов” – с.Юндола се провежда работна среща, на която се представят резултатите от предварителния отчет за тригодишния период на работа по проект „Популационни изследвания, миграции и състояние на запасите от благороден елен (Cervus elaphus, L.) в България“. Проектът е осъществен по съвместен договор №195/10.10.2016г. между Югозападно държавно предприятие и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ към Българската академия на науките.

В дискусията се включиха представители на ИАГ, РДГ, ДГС и ДЛС от шестте Държавни горски предприятия, а Националното ловно-рибарско сдружение бе представено от експерт-координатора Георги Младенов и директора на ДУ „Еледжик” Хари Иргев.

Бяха обсъдени анализите за оценка по таксация на динамиката на числеността на благородния елен, оценка на данните по отстрел, системата за бонитиране на местообитанията, изследвания чрез проследяване с GPS-GSM нашийници, миграции и разселване, изследвания чрез фотокапани, полова и възрастова структура, установяване здравното състояние на индивидите и оценка на ролята на миграциите за преноса на причинителите на заболявания, смъртност при благородния елен, причини за липсата на капитални трофеи в България през последните 30 години и загубите от това за ловното стопанство, популационно-генетичното разнообразие на благородния елен в България.

Със свои презентации участват Атидже Ахмед, Албена Власева, Калина Вълчинкова,  Диана Златанова, Елица Попова, Иван Тодев, Росен Андреев, Чавдар Желев, Фрозита Ахмакова, Георги Марков, Франц Зухентрунк (Австрия), Стийв Смит (Австралия), Бен Слимен (Тунис) и Миломир Стефанович (Сърбия).

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ