ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Мащабно разселване на дивечови птици в ловните полета на ЛРС-Пловдив

След двугодишно прекъсване ловците от ЛРС-Пловдив закупиха със собствени средства от фирмата на НЛРС-СЛРБ за производство и реализация на дребен дивеч “Сокол-БЛРС” ЕООД 2000 броя дивечови птици. Доставките включват 400 яребици (270 дневни), 1000 фазани (270 дневни) и 600 полудиви патици (45 дневни).

Под вещия поглед на ветеринарния специалист д-р Румен Каров и с помощта на специализирания транспорт на фирмата с водач Методи Рангелов на 19 февруари 2020 г. бяха разселени яребиците от производственото стопанство “Сините камъни”-Сливен, а днес (24 февруари) – и фазаните, които бяха доставени от стопанство “Дунав”-Русе. Птиците бяха в отлично състояние и кондиция, гарантиращи стабилното обогатяване на дивечовите запаси.

Както винаги дейностите по разселването се извършваха под ръководството на ветерана на ловното движение в България и председател на ЛРС-Пловдив доц. д-р Васил Паница и управителката на сдружението г-жа Катя Докторова.

На фона на кризата с АЧС в страната ловците си подават ръце в нужда, за да продължат една добра традиция и практика. Въпреки всичко и всеки…! А решението на ЛРС-Пловдив, което преди време напусна Националната ловна организация, още един път показва, че тя е полезна за ловците, има своето доказано място и е незаобиколим фактор при реализацията на мащабни ловно-стопански дейности за опазване, стабилизиране и увеличаване на дивечовото богатство на страната.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ