ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

През тази година в ПП „Витоша” стартира „Срещи с дивата природа”

На 5 февруари 2020 г. се проведе среща с представители на НЛРС-СЛРБ и ПП“Витоша“ по повод съвместна инициатива , която е част от националната кампания на НЛРС „Срещи с дивата природа”. Инициативата има за цел да повиши познанията на децата от 1 до 7 клас за богатството и начините за съхранение на местообитанията и биоразнообразието, както в Природен парк „Витоша”, така и в цяла България.

През 2020 г., в поредица от събития на територията на ПП „Витоша”, организаторите от НЛРС – СЛРБ и парковата администрация ще запознаят учениците от 1 до 7 клас с растителното и животинско разнообразие в планината. Водени от специалисти по Горска педагогика, децата ще могат да наблюдават естествените местообитания на различни растителни и животински видове, да научат любопитни детайли за всяка екосистема и да получат информация за значението и начините за опазване и устойчиво използване на биоразнообразието.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ