НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Учебници за млади и напреднали ловци

Уважаеми колеги, в цялата страна предстоят курсове за млади ловци и за подборен отстрел. Фирма „Сокол-БЛРС“ ви дава възможност за бърза поръчка и доставка на следните учебници:

1.      „ПРАВО НА ЛОВ“ – теоретичен курс с автори Александър Обретенов, Димитър Русев и Петър Янакиев

Съдържанието на книгата обхваща всички въпроси, включени в програмата за провеждане на теоретичен курс за придобиване право на лов в Република България, утвърдена с Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.
В книгата са приложени и редица помощни материали които могат да послужат не само за обогатяване знанията на кандидатите за ловци, а и на ловностопанските деятели.

Целта, която авторите си поставят, е всеки, който желае да придобие право на лов, да е запознат с цялото многообразие от фактори, което влияят върху възможността за използване на това право.

Книгата представлява интерес и за всички истински любители на живата природа, за всички тези, които разбират, че в своята съзнателна дейност човек трябва да си съобразява и възможностите ѝ.
Съдържанието включва следните раздели:

Дивечознание

Ловно законодателство

Дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча

Начини, методи и средства за ловуване

Оръжезнание и ловна стрелба

Ловна кинология

Болести по дивеча

Оказване на първа медицинска помощ

Тест за кандидат ловци
Тест за кандидат ловци

2.       “ТЕСТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ЛОВ“

Съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидата. На всеки от въпросите съответстват три примерни отговора, от които само един е правилният. Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидат, отговорил правилно на 80 или повече въпроса, се счита за успешно издържал изпитния тест.

3.       „ПОДБОРЕН ОТСТРЕЛ“ с автори Никола Ботев, Иван Колев, Нино Нинов

Подборният отстрел трябва да бъде преди всичко развъдно мероприятие за подобряване на качеството на дивеча, на неговите трофеи, за добив на повече капитални трофеи и месо. Тези обстоятелства трябва да се вземат впредвид, когато се избират методите за лов. При такъв лов точният изстрел е от изключително важно значение, за да не се допусне нараняване на дивеча. Когато е ранен, той се укрива и често загива. Поради това ловът на едър дивеч не бива да се предоставя на хора, които нямат необходимата подготовка, а на опитни горски служители и ловци, които могат да определят възрастта на дивеча и неговите качества и са запознати с принципите и изискванията на подборния обстрел. Подготовката на такива класни специалисти е предмет и цел на настоящето издание.

ЗА ПОРЪЧКИ: „Сокол-БЛРС“ ЕООД, София, бул. „Витоша“ 31-33, ет. 6

sokol.blrs@abv.bg

ЗА КОНТАКТ: Евгени Кавалски – 0887 968 888

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ